OnTop | NXT level housing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites www.nxtlevelhousing.nl, de facebookpagina , LinkedInpagina, van OnTop | NXT level housing en de e – mailberichten /mailings die namens OnTop worden verstuurd.

 1. Verwerking persoonsgegevens 

OnTop is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van OnTop is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • uw voor- en achternaam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP-adres
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

OnTop verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • met u te corresponderen over onze projecten en/of activiteiten
 • u te kunnen informeren en/of uitnodigen m.b.t. presentaties en/of activiteiten
 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
 • u schriftelijk (per e – mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 1. Bezoekersstatistieken 

Op de website en in de mailing applicatie van OnTop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP – adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website. OnTop gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 1. Veiligheid en bewaren van gegevens 

OnTop beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website s van OnTop ma ken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals aannemers en makelaars , heeft OnTop bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 van kracht is . OnTop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

6 . Rechten van betrokkenen 

U heeft na een schriftelijk verzoek (per e – mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of t e laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over OnTop , ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 1. Contactgegevens 

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
OnTop | NXT level housing
Georgeanne de Lew van Liebergen
E-mail: info@nxtlevelhousing.nl

 1. Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.nxtlevelhousing .nl worden gepubliceerd.

Stay OnTop

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief